skip to Main Content
93 164 18 99 club@futsalmataro.cat Pavelló Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor (C/ Terrassa,33)

Objectius del club

El club ha de ser sostenible social i localment i per una altra banda ha de ser sostenible esportivament.

Equilibrar el pressupost del nostre club entre els ingressos i les despeses.

OBJECTIU - INGRESSOS

QUOTES SOCIS

QUOTES D’ENSENYAMENT

APORTACIONS D’INSTITUCIONS

MERCHANDISING

ACTIVITATS SOCIALS

PATROCINI I PUBLICITAT D’EMPRESES

OBJECTIU - DESPESES

ENTRENADORS I TREBALLADORS

ARBITRATGES

MATERIAL

PLA DE COMUNICACIÓ

TRÀMITS FEDERATIUS

INSTAL·LACIONS

LA CAPTACIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS SÓN DESTINATS A:

Potenciar a tots els nivells la pràctica esportiva i hàbits saludables a Mataró i Comarca:

Donem sortida professional a estudiants en pràctiques de cicles formatius i estudis universitaris.
(Tecnocampus. IES Satorras, Escola Pia Mataró i Institut Joan Coromines de Calella)

Creació d’ocupació per a joves titulats:

Entrenadors escoles, àrbitres (FCF i Jocs Escolars), coordinadors tornejos…

Prioritat de formar jugadors amb valors:

Participació dels jugadors i entrenadors en sessions a escoles de Mataró

Aconseguir la retenció del talent esportiu a Mataró:

Volem que la majoria dels nostres entrenadors de base siguin jugadors del club, per tal de transmetre la nostra identitat i la nostra filosofia.

Valors del club

IGUALTAT

És esport femení i masculí

SALUT

És activitat física

FORMACIÓ

És aprendre a conviure

SOLIDARITAT

És esport d’equip

PARTICIPACIÓ

És una família per cada esportista

SUPERACIÓ

És una competició on s’ha de saber guanyar i perdre

Que podem aportar com a club a la vostra empresa

VALORS DE L’ESPORT I DELS ESPORTISTES

TREBALL EN EQUIP

ESPERIT DE COMPETICIÓ

ESFORÇ I SUPERACIÓ

VALOR DE SACRIFICI

DEDICACIÓ AL TREBALL

COMPROMÍS I RESPONSABILITAT

PATROCINADORS PRINCIPALS

PATROCINADORS I COL·LABORADORS

PATROCINADORS
I COL·LABORADORS

Back To Top