skip to Main Content
93 164 18 99 club@futsalmataro.cat Pavelló Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor (C/ Terrassa,33)

PREGUNTES FREQÜENTS I RESPOSTES CASAL ESTIU

Com ja sabeu del proper dilluns 28 de Juny fins el divendres 23 de Juliol, el CE Futsal Mataró tornarà a l’activitat amb el Casal d’Estiu 2021. Aquest casal es viurà dins d’una situació excepcional degut al Covid-19, i per aquest motiu, a continuació us volem proporcionar respostes a aquelles preguntes o dubtes que puguin sorgir.

Totes les mesures a realitzar s’ajustaran i adequaran al moment de desescalada pertinent a cada moment.

  • Quants nens per monitor?

Treballarem amb grups de convivència de 12 esportistes i 2 entrenadors. En cas de detecció d’un infant/ adolescent amb simptomatologia compatible es durà a terme un ràpid aïllament, si el cas fos positiu el grup de convivència en concret hauria d’aturar l’activitat fins a rebre autorització. Cada grup utilitzarà el seu material que serà desinfectat dos cops al dia.

  • Quants nens poden estar al pavelló?

Seguirem el protocol aprovat pel comitè Tècnic del Pla PROCICAT i els tècnics de l’Ajuntament de Mataró.

Al pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor cada pista es dividirà en dos, i cada espai hi haurà un grup. Al camp de futbol 7 farem el mateix. Així com, en les altres instal·lacions a l’aire lliure que en farem ús.

  • Com es mantindran les distàncies?

Prioritzarem entrenament de la tècnica esportiva amb pràctica individual, així com rotar els equips en els espais per tal de fer entrenaments en pista o camp exterior.

  • Aniran a piscina?

Si, realitzarem diferents sessions de piscina que s’informarà a les famílies.

  • Entrades i sortides.

Les accions d’entrades i sortides a les diferents instal·lacions es duran a terme de forma esglaonada per tal d’evitar aglomeracions i procurar mantenir les distàncies de seguretat. A cada grup de convivència se li donaran uns horaris i llocs d’arribada diferents.

  • Responsables d’higiene del club

La nostra entitat garanteix que tres dels coordinadors han dut a terme una formació dissenyada pel Departament de salut sobre com garantir l’higiene.

  • Ús de mascaretes com a mesura protectora

Els nostres entrenadors les utilitzaran i pels jugadors/es és voluntari. En la realització d’activitats a l’aire lliure no és necessari si es mantenen les distàncies de seguretat.

  • Quin material rebran els jugadors/es en el Casal d’Estiu?

El club farà entrega d’un kit esportiu format per una motxilla, dues samarretes i uns pantalons. I aquest any també es farà entrega d’una ampolla d’aigua individual reutilitzable.

Back To Top