skip to Main Content
93 164 18 99 club@futsalmataro.cat Pavelló Municipal Teresa Maria Roca i Vallmajor (C/ Terrassa,33)

Protocol accés a la graderia Teresa Maria Roca

Protocol de mesures preventives contra el contagi del virus Covid-19

Normativa d’accés a la graderia del Pavelló Teresa Maria Roca i Vallmajor de Mataró

El present protocol recull les mesures i recomanacions a seguir a les instal·lacions esportives municipals de la ciutat de Mataró i el seu ús durant les diferents activitats que es duguin a terme i més concretament al Poliesportiu Municipal Teresa María Roca i Vallmajor (Carrer Terrassa 33, Mataró).

Aquestes mesures s’indiquen en base al que estableix el Pla del Desconfinament del Sector Esportiu a Catalunya, dictat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física en coordinació amb el Comitè directiu del PROCITAT, d’acord amb el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya, així com també estableix la Resolució  LT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquesta normativa està sotmesa a la temporalitat i consideració per part del Procitat i la Secretaria General de l’Esport, així com la consideració de l’Ajuntament de Mataró en funció de l’evolució del risc de contagi vinculat a la transmissió del virus COVID-19.

NOMBRE DE PLACES

El nombre de places disponibles dependrà dels partits que es celebrin de forma simultàniament.

Si es juga 1 partit a pista sencera es disposarà de 116 places a repartir.

Si es juguen 2 partits (pistes laterals) es disposarà a cada pista 24 places per l’equip local i 24 per l’equip visitant.

L’espai central o de tribuna serà utilitzat a discreció per l’entitat local.

ACCÉS UNITATS FAMILIARS

Està permesa l’entrada d’una unitat familiar per jugador, fins a cobrir el màxim de places establertes. Es considera una unitat familiar a dues persones per jugador.

Depenent de l’aforament es podria donar accés a més persones de la unitat familiar.

Protocol-covid-graderia

CONTROL ACCÉS DIA DE PARTIT I DISTRIBUCIÓ

En el dia de partit, un cop la graderia del partit anterior s’hagi buidat, es durà a terme l’accés seguint els següents passos:

  1. Control estricte amb el DNI de les persones que hi accedeixen
  2. Control de temperatura. En cas de donar més de 37,3º es denegarà l’accés al recinte
  3. Neteja de mans
  4. Portar la mascareta

Si la capacitat del pavelló estigués complerta es pot denegar l’accés per motius de seguretat.

La graderia es separarà en dues zones: local i visitant.

Està prohibit moure’s del lloc ni veure el partit en el passadís de la graderia.

Està prohibit el consum de begudes o menjars a la graderia.

No es podrà sortir de la instal·lació durant el descans del partit ni es podrà accedir al bar, només està permès l’accés al WC en cas d’urgència.

Un cop el partit s’acaba s’haurà de desallotjar a tota la gent de forma ràpida.

INSCRIPCIÓ PRÈVIA PER PODER ACCEDIR

Per tal de poder accedir a veure el partit s’haurà de fer una inscripció telemàtica prèvia a través d’un formulari o bé omplint un paper “Declaració Responsable Covid-19” en el moment de l’entrada.

Teniu l’accés al formulari d’inscripció clicant aquí 

PORTES D’ACCÉS I SORTIDA A LES GRADERIES

PATROCINADORS PRINCIPALS

PATROCINADORS I COL·LABORADORS

PATROCINADORS
I COL·LABORADORS

Back To Top